Građani Tuzle okupljeni na Osnivačkoj skupštini Foruma građana Tuzle poručuju svima koji odlučuju o sudbini Bosne i Hercegovine da prekinu sa špekulacijama o nekakvoj etničkoj podijeli naše domovine. Građani Tuzle i danas, kao i u vrijeme mira, dokazuju na vlastitom primjeru, kako je slobodan i čovjeka dostojan život moguć samo na nepodjeljenom tlu i uz puno uvažavanje dostojanstva svakog građanina, neovisno od njegove nacionalne i vjerske pripadnosti.

Deklaracija Osnivačke skupštine Foruma građana Tuzle od 28.02.1993. godine.

 
 
 
Mreža BRANA
mreža za praćenje i analizu procesa obnove šteta od poplava u najugroženijim opštinama.
Mreza Brana
Mreža BRANA ima za cilj da kroz svoje projektne aktivnosti doprinese transparentnosti procesa oporavka poplavom uništenih područja, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH te privatnog sektora i donatora.
Ostvarivanje navedenog cilja će biti postignuto kroz aktivnosti monitoringa i prikupljanja informacija, analizu inputa te predstavljanje nalaza i fasilitiranje javnog dijaloga.
Monitoring će se provoditi i na lokalnom i na višim nivoima s ciljem identifikovanja svih donacija. U ovu svrhu će biti održavani sastanci sa predstavnicima lokalnih i viših vlasti te će biti razmijenjivane informacije sa ostalim članovima civilnog društva, kao i sa medijima.
Kao dodatak, biti će razvijena i tzv. 'vruća linija' – besplatan broj na koji bi građani mogli da prijave probleme ili kandiduju uspješne priče. Uz navedenu liniju, građanima će biti na raspolaganju i online alati. (080 05 05 06)
Klikni ovdje za više ovoj mreži >>
 
Konferencija "Civilno društvo u procesu reforme bh. pravosuđa",
13. i 14. mart 2015. godine, Etno selo "Stanišić", Bijeljina

Forum građana Tuzle i Helsinški odbor za ljudska prava organizovali konferenciju na kojoj su prezentovani najvažniji rezultati istraživanja o najvažnijim preprekama koje utiču na efikasnost i nezavisnost pravosudnih institucija.
Tokom konferencije formirane radne grupe po tematskim oblastima:
1. Obezbjeđenje ustavnih i zakonskih pretpostavki za nezavisnost institucija pravosuđa;
2. Unapređenje postupka izbora sudija i tužilaca i jačanje uloge VSTV BiH kao nezavisne institucije;
3. Obezbjeđenje finansijske nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa u BiH.

Kliknite ovdje za više >>

 
Istraživanje o percepciji aktera u pravosuđu Bosne i Hercegovine
o najvažnijim preprekama koje utiču na efikasnost i nezavisnost pravosudnih institucija
U procesu evropskih integracija Bosna i Hercegovina (dalje: BiH) je preuzela obavezu da uskladi domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije (dalje: EU), te osigura njegovu efikasnu primjenu. Važnost provođenja potrebnih reformi potvrđena je pokretanjem Strukturalnog dijaloga o reformama u oblasti pravosuđa između BiH i EU. Iako je reforma pravosuđa započela 2001. godine sa ciljem uspostavljanja demokratske i stabilne države zasnovane na vladavini prava, izvještaji relevantnih domaćih i međunarodnih institucija/organizacija ukazuju na to da pravosudni sistem u BiH još uvijek nije u potpunosti nezavisan i efikasan.
Klikni ovdje za preuzimanje cjelokupnog dokumenta istraživanja>>
 
TV emisija na temu "Nezavisnost pravosuđa i kako do efikasne sudske vlasti u Bosni i Hercegovini"

U okviru projekta "Civilno društvu u procesu bh. pravosuđa", 21. marta 2015. godine, realizovana je TV emisija na Televiziji BN. Gosti TV emisije su: Borka Novaković, advokatica; Snježana Ivandić-Ninković, Asocijacija za demokratske inicijative; Vehid Šehić, Forum građana Tuzle; Radenko Udovičić, Medijske inicijative i Edin Šaćirević, Udruženje stručnih saradnika pri sudovim i tužilaštvima BiH.
Tokom TV emisije se govorilo o Strategiji reforme sektora pravde i njenim predviđenim mjerama, koje su usljed sve izražejnijeg nedostatka političke volje, gotovo uvijek odvijale na operativno-tehničkom nivou. Takođe, gosti su se referirali na ključnu mjeru koja je izostavljena u novoj Strategiji reforme sektora pravde 2014-2018, a to je finansiranje pravosuđa, prije svega problemi i neharmoniziran sistem finansiranja koji je prisutan u Federaciji BiH. Link za pregled snimka na YouTube je:
https://www.youtube.com/watch?v=tq8ozByVESM (ukoliko slučajno ne bude uklonjen).

 
Medijska kampanja Koalicije 'Pod lupom' - posmatrači na izborima
Informacija za javnost
Koalicija "Pod lupom" započinje prvi dio svoje medijske kampanje usmjerene na motivisanje javnosti u Bosni i Hercegovini da se priključi ovogodišnjem građanskom, nestranačkom posmatranju izbora. Koalicija će u javnost plasirati dva video spota, jedan radijski spot, web stranicu te štampane materijale (flajere, liflete, postere i naljepnice) kojima će vršiti pozivanje na prijavu za posmatranje izbora.
Medijska kampanja odvijaće se na cijeloj teritoriji BiH putem velikog broja medija koji su pristali da budu medijski sponzori ovom projektu. Koalicija 'Pod lupom' planira da za sam Izborni dan okupi nekoliko hiljada posmatrača koji će na nepristrasan i objektivan način izvještavati o odvijanju glasanja.
Više informacija o Koaliciji možete pronaći ma sčjedećim adresama: www.podlupom.org i Facebook adresa: www.facebook.com/podlupom
Aktivnosti Koalicije možete pratiti i putem twittera na twitter.com/pod_lupom i YouTube kanala www.youtube.com/koalicijapodlupom
U nastavku pogledajte linkove video spotova snimljenih radi animiniranja potencijalnih posmatrača na predstojećim izborima:
Link 1: Promotivni spot koalicije Pod lupom 1
Link 2: Promotivni spot koalicije Pod lupom 2
 
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
Zbornik radova - PDF
Zbornik radova - Forum gradjana Tuzle
Dvogodišnji projekat Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstva smo realizovali u saradnji sa osam organizacija civilnog društva i isto toliko lokalnih samouprava, uz učešće velikog broja predstavnika civilnog sektora i opština u Bosni i Hercegovini. Organizacije partneri, kao i brojni učesnici programa obuke, lokalnih tribina i tematskih konferencija isticali su značaj primene opštinskih memoranduma i lokalnih partnerstava kao preduslova demokratskog razvoja, efikasnijeg i transparentnijeg upravljanja, i na taj način umnogome sami doprineli ostvarenosti ciljeva celokupnog projekta.
Ova publikacija pripremljena je kao zbornik lokalnih praksi u kojima su inicijatori promene organizacije civilnog društva koje dugi niz godina deluju u svojim opštinama. Kliknite ovdje ili na dugme ispod kako bi preuzeli Zbornik radova.
Forum gradjana Tuzle
Izvještaj o održanom inicijativnom sastanku
Srijeda, 20.11.2013. godine u Tuzli, TC Dramar
Forum gradjana Tuzle
U srijedu 20.11.2013. godine, sa početkom u 10.30h, u Tuzli, u TC Dramar centar, održan je Inicijativni sastanak za predstavnike udruženja građana osoba sa invaliditetom i predstavnike javnih ustanova i institucija, a na temu: "Položaj osoba sa invaliditetom, posebno djece sa posebnim potrebama u sistemu obrazovanja i socijalne zaštite".

Sastanak je održan u okviru projektnih zadataka Foruma građana Tuzle kao nastavak planiranih aktivnosti, u okviru projekta AD program - komponenta IV: "Praćenje diskriminacije u BiH - 2013. godina" finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo Sarajevo.

Odabir teme za ovaj sastanak nametnuo se sam po sebi i proizašao je iz sveukupnog dosadašnjeg rada organizacije, provedenog kako sa predstavnicima udruženja tako i sa predstavnicima nadležnih javnih ustanova institucija, koji su u neposrednim i kontinuiranim kontaktima i razgovorima ukazivali na posebno neravnopravan položaj djece sa invaliditetom, posebno djece sa posebnim potrebama, u svim segmentima bosanskohercegovačkog društva, a posebno u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite.
Kliknite ovdje za cjelokupan izvještaj >>

Forum gradjana Tuzle
Izvještaj o održanom seminaru
Utorak, 22.10.2013. godine u Tuzli, TC Dramar
Forum gradjana Tuzla
U utorak 22.10.2013. godine, sa početkom u 11h, u Tuzli, u TC Dramar centar, održan je seminar za predstavnike udruženja građana osoba sa invaliditetom, a na temu: "Kako prepoznati diskriminaciju i kako se od nje zaštititi".

Seminar je održan kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta AD program - komponenta IV: "Praćenje diskriminacije u BiH - 2013. godina" finansiranog od strane Fonda otvoreno društvo Sarajevo. Seminar je organizovan u okviru projektnih zadataka Udruženja Forum građana Tuzle.
Predavači na seminaru su bili:
- Vesna Vukmanić, Inicijativa i civilna akcija / ICVA, Sarajevo
- Fedra Idžaković, Prava za sve, Sarajevo.
Kliknite ovdje za cjelokupan tekst izvještaja.

 
Sporazum kao osnova saradnje između civilnog društva i vlasti u BiH
Finalna konferencija
Agencija lokalne demokratije Mostar domaćin je završne aktivnosti projekta "Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo", finalne konferencije pod nazivom "SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZMEĐU CIVILNOG DRUŠTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI". Konferencija je održana u Mostaru u Hotelu Ero, 09. i 10. maja / svibnja 2013.

Ovaj dvogodišnji projekt je realiziran uz podršku Delegacije Evropske unije u BiH u sklopu programa Podrška tematskim NVO mrežama. Vodeći partner je Asocijacija agencija lokalne demokratije, dok su ostali partneri organizacije-članice njihove mreže iz BiH, Hrvatske i Srbije - Agencija lokalne demokratije Mostar, Zavidovići, Osijek i Subotica, kao i Forum građana Tuzle, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokalne NVO koje efikasno doprinose razvoju lokalne demokratije i implementaciji opštinskih sporazuma o saradnji.Klikni ovdje za cjelokupan tekst.
 
Konferencija o reformi Ustava Federacije BiH
14. i 15. maj, Sarajevo
Konferencija o reformi Ustava Federacije BiH održana je 14. i 15. maja u Sarajevu.
Drugog dana skupa, 15. maja prezentiran je Nacrt 181 preporuka koji su sačinili članovi Ekspertnog tima za promjenu Ustava Federacije BiH.
Dan ranije, 14. maja, preporuke su predstavljene predstavnicima institucija FBiH. Ekspertni tim je za oko četiri mjeseca intenzivnog rada osmislio 181 preporuku koje će, ukoliko budu primijenjene, osigurati funkcionalniji, racionalniji i demokratskiji ustroj FBiH.

Ekspertni tim je u procesu iznalaženja najboljih rješenja uzeo u obzir sve odranije poznate političke stavove te razgovarao s predstavnicima institucija FBiH, lokalnih i nižih nivoa vlasti. Agenciji Fena, iz izvora bliskih američkoj ambasadi, ranije je rečeno da su, prvi put u BiH, ovaj posao, potpuno neovisno i samostalno, uradili eksperti iz BiH. Preuzimanje preporuka možete učiniti klikom ovdje.

 
Javni poziv za dostavljanje pisanih priloga
Projekat: "Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo"
OPŠTINSKI SPORAZUMI O SARADNJI SA CIVILNIM SEKTOROM U BIH
- OD MEMORANDUMA RAZUMIJEVANJA DO LOKALNE PRAKSE
"Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo" je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da pomogne u osnaživanju demokratske uloge NVO-a u unapređivanju učešća građana u lokalnim politikama/donošenju odluka kroz promovisanje efikasne implementacije opštinskih sporazuma o saradnji i sektorskih Nvo-a na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Lokalne organizacije civilnog društva koje učestvuju u akcijama zagovaranja i implementacije opštinskih sporazuma o saradnji, lokalne istraživačke grupe, te eksperti iz oblasti lokalne samouprave pozivaju se da dostave svoje pisane radove.
Radovi bi trebali da se tematski uklope u sljedeće kategorije koje se podudaraju sa glavnim poglavljima publikacije koja će biti objavljena u okviru ovog projekta, te sa tematskim radionicama završne konferencije. Odabrani radovi će biti objavljeni i prezentirani na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Mostaru u proljeće 2013. godine.
Cjelokupan javni poziv možete preuzeti klikom ovdje, ili na linku ispod ovog teksta.
Nacrt budžeta Općine Tuzla za 2013 godinu
Excel dokument za preuzimanje

Zahvaljujući saradnji administracije Opštine Tuzla, Forum građana vam pruža mogućnost da sa ove lokacije preuzmete nacrt budžeta Opštine Tuzla za 2013 godinu.
Dokument je u Excel-u i možete ga snimiti klikom ovdje ili korištenjem download linka u nastavku.
Svoje sugestije na nacrt budžeta možete poslati direktno na adresu Opštine Tuzla: Opština Tuzla, Služba za budžet i finansije, ulica ZAVNOBiH-a br. 11, 75000 Tuzla, ili putem e-maila na: budzet_opcinatz@tuzla.ba, ili ih možete uputiti nama, pa ćemo ih mi za vas proslijediti Opštini.

 

Forum gradjana Tuzle - Forum of Tuzla Citizens

 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti